WEX Facility Management

NIE MA RZECZY NIE DO ZROBIENIA

WEX Facility Management jest prężnie rozwijającym się zespołem pochodzącym z różnych branż, które ściśle są od siebie zależne i pomagają nam w dostarczaniu usług na najwyższym poziomie w sektorze zarządzania nieruchomościami.

W naszej pracy WEX dąży do realizacji wspólnych celów, wdrażaniu pomysłów i rozwiązań które ograniczą koszty, usprawnią procesy i pomogą w należytym funkcjonowaniu Państwa obiektów. Jesteśmy zdeterminowani i gotowi do ciężkiej pracy, która pozwoli czerpać korzyści naszym Klientom.

WEX FACILITY MANAGEMENT
SPECJALISTA OD TRUDNYCH ZADAŃ

NASZE DOŚWIADCZENIE TO WIELOLETNIA CIĘŻKA PRACA NA RYNKU NIERUCHOMOŚCI W KAŻDYCH SEKTORACH I BRANŻACH

Zdobyte doświadczenie i oferowana naszym Klientom wiedza została zdobywana przez wiele lat. Współpracując z wieloma bardzo wymagającymi Klientami z całej Europy nauczyliśmy się rozpoznawać, reagować i wspierać Państwa w każdym z możliwych aspektów prowadzenia biznesu. Dzisiaj jesteśmy silniejsi właśnie o tą zdobytą wiedzę oraz sam fakt iż Facility Management to bardzo specyficzna i wymagająca indywidualnego podejścia branża stąd też szyjemy i dostosowujemy się pod każdego z Klientów z osobna dostarczając zawsze optymalne rozwiązania.

DETERMINACJA I CHĘĆ POMOCY NASZYM KLIENTOM W DOSTARCZANIU ICH STRATEGII I ZAŁOŻEŃ BIZNESOWYCH

Dzisiaj w biznesie liczy się świadomość, determinacja oraz wiedza, która pozwala w pełni spełnić oczekiwania naszych Klientów. To dla Państwa zbudowaliśmy i ciągle udoskonalamy swoją wiedzę oraz umiejętności naszych Ekspertów. Optymalizujemy procesy, wdrażamy nowe rozwiązania i dążymy do tego aby mogli Państwo być spokojni o swój biznes i o to co nam powierzyliście. W pracy przyświeca nam profesjonalizm i partnerstwo oraz chęć tworzenia i dostarczania usług na najwyższym poziomie.

Nasza Spółka spełnia standardy jakościowe – od tego roku jesteśmy dumni z posiadania Certyfikatu Jakości ISO 9001:2015

ISO 9001:2015 WEX

PRACA ZESPOŁOWA W DOBREJ WIERZE TO DROGA DO SUKCESU

Mobilny Zarządca Nieruchomości

DZIAŁ SPRZEDAŻY

Zespół sprzedażowy w pełni skupia się na pozyskiwaniu nowych Klientów, analizowaniu oraz negocjacjach kończących się kontraktów. Na jak najlepszej, rzetelnej wycenie usług jakie możemy Państwu zaoferować na podstawie Państwa zapytań.

Mobilny Zarządca Nieruchomości

DZIAŁ OPERACYJNY

Zespół Ekspertów, którzy sprawiają iż każdy z naszych kontraktów w 100% pokrywa się z założeniami przyjętymi w instrukcjach. Dział ten odpowiedzialny jest za pełne wdrożenie projektu oraz jego obsługę na czas trwania kontraktu.

Mobilny Zarządca Nieruchomości

DZIAŁ ZAKUPÓW

Jest to wewnętrzny dział odpowiedzialny za szukanie jak najlepszych rozwiązań cenowych dla naszych Klientów. Zespół odpowiada za negocjacje warunków cenowych z dostawcami, szukaniem pewnych rozwiązań oraz badaniem rynku usług dla naszych Klientów.

NASZE SERWISY

WEX to standardy i procedury które pomogą w optymalizacji kosztów

5S + 6S = LEAN SIX SIGMA

Model 5S

 • SORTOWANIE – (z ang. SORT) Usunięcie ze stanowiska pracy wszystkiego, co zbędne do pracy w danym momencie

 • SYSTEMATYKA – (z ang. SET TO ORDER) Oznakowanie wyposażenia i umieszczenie w wyznaczonych miejscach

 • SPRZĄTANIE – (z ang. SHINE) Porządkowanie stanowiska pracy oraz organizacja środków czystości

 • STANDARYZACJA (z ang. STANDARDIZE) Określenie standardów rozmieszczenia dla wyposażenia stanowiska

 • SAMODYSCYPLINA (z ang. SUSTAIN) Wyrobienie nawyku przestrzegania pierwszych 4 zasad S i utrzymania ich w należytym porządku

Model 6S

 • SORTOWANIE – (z ang. SORT) Usunięcie ze stanowiska pracy wszystkiego, co zbędne do pracy w danym momencie

 • SYSTEMATYKA – (z ang. SET TO ORDER) Oznakowanie wyposażenia i umieszczenie w wyznaczonych miejscach

 • SPRZĄTANIE – (z ang. SHINE) Porządkowanie stanowiska pracy oraz organizacja środków czystości

 • STANDARYZACJA (z ang. STANDARDIZE) Określenie standardów rozmieszczenia dla wyposażenia stanowiska

 • SAMODYSCYPLINA (z ang. SUSTAIN) Wyrobienie nawyku przestrzegania pierwszych 4 zasad S i utrzymania ich w należytym porządku

 • OCHRONA (z ang. SAFETY) – Doskonalenie procesów i dążenie do zachowania zero wypadkowego statusu podczas wykonywania rutynowych obowiązków

Model Lean Six Sigma

 • DEFINIOWANIE – (z ang. DEFINE) Definiowanie problemu i zlokalizowanie jego obszarów występowania oraz cechy krytycznej dla jakości

 • POMIAR – (z ang. MEASURE) Określenie zbioru cech procesów i nieakceptowanych działań na podstawie wymagań klientów oraz ich metod pomiaru, przeprowadzenie precyzyjnych pomiarów

 • ANALIZA – (z ang. ANALYZE) Analiza i ocena otrzymanych pomiarów, rozróżnienie poszukiwanie występowania odchyleń oraz oraz sposobów i metod ich eliminacji.

 • UDOSKONALENIE – (z ang. IMPROVE) Poszukiwanie nowych rozwiązań, redukcja odchyleń, kreowanie nowych rozwiązań, wdrażanie nowych innowacyjnych zmian

 • KONTROLA – (z ang. CONTROL) Monitorowanie, którego celem jest utrzymanie wysokich poziomów jakości; określenie zakresu zadań i odpowiedzialności właścicieli procesów

NASI PARTNERZY

NASI KLIENCI